Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Oprávnený spotrebiteľ elektrinyGarancia

14.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Oprávneným spotrebiteľom elektriny je osoba oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane. Osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane, je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny. Osoba, ...
viac

Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument ODBORNÁ PREHLIADKA viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum prehliadky: Odbornú prehliadku vykonal: A. Viazacie oceľové zvarované ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky mostového žeriava (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY - ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ (podľa zákona č. 124/2006 Z. z. , § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum odbornej prehliadky - odbornej skúšky: ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky nakladacieho žeriava na podvozku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY - ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ (podľa zákona č. 124/2006 Z. z. , § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky pohyblivej pracovnej plošiny (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 27 0142 čl. 21, a TPV)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY - ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ (podľa zákona č. 124/2006 Z. z. , § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, a TPV) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum odbornej prehliadky - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky elektrohydraulického stojanového plošinového zdviháku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č., 508/2009 Z. z. ,STN 27 0142 čl. 21, a TPV)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY -ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ (podľa zákona č. 124/2006 Z. z. , § 13 vyhl. MPSVR SR č., 508/2009 Z. z. ,STN 27 0142 čl. 21, a TPV) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum odbornej prehliadky - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Správa o odbornej prehliadke - odbornej skúške zvisle posuvnej brány s motorickým pohonom (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., §13 vyhl. MPSVR SR č..508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV)Garancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE ZZ (podľa zákona č. 124/2006 Z. z. , § 13 vyhl. MPSVR SR č.. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV) Užívateľ - názov a sídlo: Prevádzka: Dátum odbornej prehliadky - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Príklad správy o východiskovej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia plynového - lokálneho plynového spotrebičaGarancia

7.3.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument SPRÁVA O VÝCHODISKOVEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA NA SPOTREBU PLYNOV SPAĽOVANÍM LOKÁLNY PLYNOVÝ SPOTREBIČ vykonaná podľa prílohy č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Meno a priezvisko revízneho technika     Č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

V elektrozariadeniach bude menej škodlivých látokGarancia

6.3.2019, Zdroj: SITA
Vláda dnes obmedzila používanie škodlivých látok v elektrozariadeniach. Schválená novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorou sa zároveň mení zákon o odpadoch, by mala ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

4.3.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*) STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.* ...
viac
Najčítanejšie

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.3.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: