Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Výkup elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu od 1. júla 2020 a 1. januára 2023Garancia

6.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1. júla 2020 sa výrazným spôsobom dotkne § 16 , ktorý je zameraný na zber odpadu a výkupu odpadu. Konkrétne sa jedná o 2 právne úpravy. 1. Právna úprava - výnimka pri výkupe elektroodpadu Prvá ...
viac

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmetyGarancia

31.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020Garancia

31.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala auto v roku 2017 - uplatnila si odpis aj náklady v roku 2017 aj v roku 2018 a v máji roku 2019 auto odpredala - zostatková hodnota MV v roku 2018 bola 2 500 €, v roku 2019 odpredaj za 1 500 € - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť má fakturovať prenájom výdajného automatu do Českej republiky. Výdajný automat máme zaradený v našom hmotnom majetku a bude dodaný do Českej republiky. Faktúra za prenájom bude v mesačných intervaloch a bez DPH. Vyplýva z ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia priemyselný plynovod vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

30.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Názov prevádzkovateľa                                                                                             Adresa                                                                                             IČO          ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

30.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Názov prevádzkovateľa                                                                                             Adresa                                                                                             IČO          ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia tlaková stanica plynu vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 86/1978 Zb. a § 12 v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Garancia

30.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Názov prevádzkovateľa                                                                                             Adresa                                                                                             IČO          ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrickéhoGarancia

30.10.2019, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 326/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 70/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 327/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 262/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 328/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 145/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 329/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 77/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 330/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 126/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 331/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 127/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 332/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 193/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 333/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 149/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 335/2019 Z.z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 362/2019 Z.z. novela zák. č. 609/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
9.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: