Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017 (triedy 33, 34, 36, 92) a v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zmeny v osvetlení pozemných komunikácií v roku 2018

15.8.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od júna 2018 začína platiť slovenská verzia normy zaoberajúca sa ukazovateľmi energetickej účinnosti osvetlenia pozemných komunikácií, a to STN EN 13201-5: 2018-06 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 5: Ukazovatele ...
viac

Elektronická ochrana tovaru (EAS) a vysokofrekvenčná identifikácia (RFID) v roku 2018

13.8.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
RFID (Radio Frequecy IDentification) alebo tiež vysokofrekvenčná identifikácia je identifikačný prvok na identifikáciu (väčšinou) tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Rovnako, ako čiarové kódy, slúži RFID pre bezkontaktnú ...
viac

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

3.8.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Moja otázka sa týka účtovania dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ide o zrazenú daň za službu od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania - booking pri jej výplate do zahraničia. Ako uvedenú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vysporiadanie nákupu a predaja stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

1.8.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO účtujúci v jednoduchom účtovníctve a je platca DPH kúpil stroj od firmy A za 22 032 EUR dňa 27. 4. 2017 za účelom ďalšieho predaja firme B, ktorý sa uskutočnil skôr, t. j. 25. 4. 2017 (pretože sme nemali takú sumu k dispozícii, na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2018Garancia

30.7.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V januári 2018 som vybrala od zamestnanca nedoplatok na dani za mesiac november 2017. Tento nedoplatok som uviedla na prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na dani... za mesiac január 2018 na r. č.3. Vstupuje mi tento nedoplatok do ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie diaľničných známok v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

26.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre nás najkvalitnejšiu a najrýchlejšiu formu dopravy avšak používanie týchto úsekov je spoplatňované. Preto pred vstupom na tieto úseky musíme myslieť na našu povinnosť úhrady za ich využívanie. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pracovný pomer na kratší pracovný časGarancia

25.7.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika Za zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa považuje zamestnanec, u ktorého rozsah pracovného úväzku u zamestnávateľa v týždni nedosahuje hranicu určenú pre ustanovený týždenný ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Možnosti vymáhania pohľadávokGarancia

25.7.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podnikanie so sebou prináša neustále problémy s platobnou disciplínou obchodných partnerov.  Takmer každý podnikateľ eviduje v účtovníctve splatné pohľadávky, t.j. pohľadávky po lehote splatnosti. Platná ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie pohonných hmôt v podvojnom účtovníctve v roku 2018Garancia

25.7.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri používaní motorového vozidla zahrnutého do obchodného majetku si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom mu zákon č.  595/2003 Z. z.  o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študentaGarancia

25.7.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávatelia môžu na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami o i. aj dohody o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ). Zamestnávatelia pri tejto forme zamestnania musia mať na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 07 0703 - Plynové kotolneGarancia

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchGarancia

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Požiadavky na vyhotovenie elektrických rozvodovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 2000-5-52:2012 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (O1:2014) STN 34 1050:1970 (34 1050) Elektrotechnické predpisy STN. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 206/2018 Z.z. novela vyhl. č. 223/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: