dnes je 11.12.2023

Najnovšie

Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024Garancia

8.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: V požiarnej identifikačnej karte je potrebné stanoviť osobu zodpovednú za ochranu pred požiarmi v organizačnej zložke podniku alebo prevádzkarne. Vo vzorových PIK sme natrafili na TPO právnickej osoby, resp. dodávateľa – TPO. Však si myslíme, že zodpovednosť je ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíGarancia

8.12.2023, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňa 6. decembra za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňa 6. decembra za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Predchádzajúceho predsedu ...

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024Garancia

7.12.2023, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík  Otázka: Pod aké porušenie, resp. rozpor s našou platnou legislatívou by ste zaradili nasledujúci nedostatok: „Používanie potravinového obalu (plastová fľaša od rôznych nápojov v rôznych objemoch) na účely skladovania a používania (kvapkanie mazadla, dopĺňanie pohonných látok do rôzneho ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dôležitosť hasiacich prístrojov a ich použitie v domácnostiGarancia

6.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Vianočné obdobie je plné radosti, tepla a zdieľania spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi. S narastajúcim počtom aktivít a príprav však môžeme ľahko zabudnúť na niečo, čo by nemalo chýbať v žiadnej domácnosti – hasiace prístroje. Tieto zariadenia zabezpečujú nielen ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP pri používaní pesticídov v poľnohospodárstveGarancia

5.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré využíva širokú škálu chemických látok na ochranu plodín, zvýšenie úrody a boj proti škodcom. Napriek ich prospešnému vplyvu na výnosy a kvalitu plodín, pesticídy okrem svojich pozitívnych účinkov v poľnohospodárstve, žiaľ, môžu negatívne ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Významné nebezpečenstvá pri používaní zdvíhacích bránGarancia

4.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Zdvíhacie brány vo výrobnom prostredí sú neodmysliteľnými zariadeniami na manipuláciu s materiálmi a efektívne využitie priestoru. Napriek ich prospechu však predstavujú aj viaceré bezpečnostné riziká a nebezpečenstvá. Tieto brány môžu byť v prípade nesprávneho použitia ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeniaGarancia

30.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia je zabezpečiť transpozíciu: delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

ÚRSO: Výzva dodávateľom energií ako pristupovať k odberateľom, ktorí sa ocitnú v núdzi v nastávajúcom obdobíGarancia

24.11.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Stav núdze by nemal tlačiť sociálne najslabších členov spoločnosti hlbšie do energetickej chudoby a nemal by automaticky viesť k odpájaniu od dodávok energií pri problémoch s platením faktúr. Dodávatelia by mali poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru na základe ich individuálnych špecifík a potrieb ...

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Má vodič z povolania povinnosť vzhľadom k práci absolvovať aktualizačnú prípravu každých 5 rokov, ako aj zdravotnú prehliadku do 5 rokov od poslednej zdravotnej prehliadky? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 280/2006 Z. z. , Zákon č. 8/2009 Z. z.   Pohľad autora na problematiku ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Chcem sa opýtať, či môže zamestnávateľ vyhradiť miesto na fajčenie na školskom pozemku, kde fajčiari neprichádzajú ku kontaktu s nefajčiarmi. Vyhradené miesto sa nenachádza v objekte školy. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 377/2004 Z. z. , zákon č. 124/2006 ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne     ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

18.12.2023, ONLINE, Martin Spano

Staňte sa expertom v komunikácii s ChatGPT a Bardom a ich najlepšími pluginmi. Tento kurz nadväzuje na kurz "ChatGPT a Bard – využitie v biznise" Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

22.1.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2023. Prihláška tu!

Podpisovanie dokumentov na diaľku

19.2.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Verejné osvetlenie

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 23.1.2024

Čas konania: 13:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 19.3.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA